ANASAYFA

FORUM

UNUTULMAYANLAR

ZİYARETCİLER

AİLE

SERBEST KÜRSÜ

MEZHEP

İSLAMİ KONULAR

KLİP / MUZİK

RESİMLER


   
  FECR - Kur`an iklimine özlem..
  Filistin Resimleri
 

 


ein Bild
“Ele geçen her adamın gövdesi delik deşik edilecek ve tutulan her adam 
kılıçla düşecek.
Yavruları da gözleri önünde yere çalınacak, evleri 
çapul edilecek ve karıları kirletilecek.”
(İşaya, Bab 13 / 15)

ein Bild

"Et yiyin ve kan için.Yiğitlerin etini yiyeceksiniz ve dünya beylerinin 
kanını içeceksiniz. Sarhoş oluncaya kadar kan içeceksiniz."
 
(Tevrat,Hezekiel Bölümü 39/18-20)

ein Bild
"Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için onları hazırla." 
(Tevrat, Yeremya Bölümü, 12/3)ein Bild        ein Bild

ein Bild        ein Bild


              


       ein Bild       
“Ve İsrail onun mirasının sıptıdır; ismi orduların Rabbidir. 
Sen Benim topuzum ve cenk silahımsın; ve seninle 
atı ve binicisini kıracağım;
ve seninle erkeği ve kadını kıracağım; 
ve seninle genç adamı ve erer varmamış 
kızı kıracağım; ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım
; ve 
seninle çiftçiyi ve çiftini kıracağım; ve seninle valiyi ve kaymakamı 
kıracağım.” (Yeremya, bab 51 / 19-23)

ein Bild
 “Tanrınız Rab kenti elinize teslim edince, orada yaşayan bütün 
erkekleri kılıçtan geçirin. Kadınları, çocukları, hayvanları ve kentteki 
her şeyi yağmalayabilirsiniz. Tanrınızın size verdiği düşman 
malını kullanabilirsiniz
. Yakınınızdaki milletlere ait olmayan sizden çok uzaktaki 
kentlerin tümüne böyle davranacaksınız.” (Tesniye, 20; 13-15)“Ancak Tanrınız Rabbin miras olarak size vereceği bu halkların şehirlerinde 
soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız.
” (Tesniye; 20/16)
“Şimdi git, Amelikalılara/Amaleklere saldır. Onlara ait her şeyi yok et, 
hiçbir şeyi esirgeme. Kadın, erkek, çoluk-çocuk, öküz,
 koyun, deve, eşek hepsini öldür.”
(1. Samuel, 15/3)
DEVAMI>>>   
  Bugün 10 ziyaretçi bizimle..  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden