ANASAYFA

FORUM

UNUTULMAYANLAR

ZİYARETCİLER

AİLE

SERBEST KÜRSÜ

MEZHEP

İSLAMİ KONULAR

KLİP / MUZİK

RESİMLER


   
  FECR - Kur`an iklimine özlem..
  SÜLEYMANCILARIN NAKŞİ İTİKATLARI
 

SÜLEYMANCILARIN NAKŞİ İTİKATLARI

 

Seyr-i sülük[[1]] Rabıta ve Silsile-i Saadet

 

S.125.  Vaktaki Tarikat ehli kendi tertiplerine dair okunuşu basit ifadesi düzgün, rabıta ehlinin[[2]] bütün hallerini içinde toplamış, bir risaleye muhtaç olduklarından, bu fakir ve acizi rabıta ehli olduğuna inanarak, hertürlü hüsnü zanda bulunup Rabbimiz Teala’nın feyiz ve ihsanına muhtaç olduğum halde acizlerden hallerine uygun bir risale istediler. Ben de hallerine muavafık risaleler içinde bir risale arayıp, mizanüssülük[[3]] isimli risaleyi azıcık açıklayarak rabıta ehlinin hal ve arzularına uygun kılıp ve her tarikatın özünü şamil[[4]] ve ehl-i tarikat ile ehl-i iman aralarını bulup tarikatın, şeriatın bir hülasası olduğunu ve şeriatın da tarikatın temeli bulunduğunu açıkladım ki mağfiretime ve cennete girmeme sebep olsun.

                                                                  [Mehmet Arif]S.134.  İkinci Edep Rabıta Edebidir

Rabıta Edebi (Rabıtanın tam şekli): iki gözün arasında bulunan bütün düşünce ve hayallerin hazinesi ve toplandığı yer ile mürşidin ruhani yüzlerine bakılacaktır. Çünkü mürşidin manevi yüzü ruhani feyiz kaynağıdır. Sonra mürşid vesilesiyle mürşidin ruhaniyeti, hayal ve düşünce hazinesine sokulacak, o anda kalb derinliğine devamlı birşey iniyor diye düşünülecek, ötesinden yavaş yavaş inilip o kalbde kaybedilmeyecektir.  Hatta nefsten gaib (bile) olunacaktır. Çünkü kalb derinliğine nihayet yoktur. Ve Allah’a seyr kalbden hasıl olur.

Onlara göre rabıta her an ve her yerde yapılması mümkün bir ibadettir. Zikri kalbiyle beraber yirmidört saatte bir defa yapılmasına vazife denir. Ve şöyle yapılır: Abdestli ve temiz olarak tenha bir yere kıbleye dönük eller diz üstünde oturulur. Euzu besmele ile bir fatiha, üç ihlas-ı şerif okunup silsele-i saadet efendilerimizin (k.s.) ve yaşadığımız asırdaki mürşid-i kamilin ruhlarının makamlarına hediye edilir. Usulu ile yedi istiğfar ve yedi salavat okunur. Gözler kapalı, baş öne ve kalb üzerine eğik olarak durulur. İki kaşımızın arasındaki bütün vesvese ve düşüncelerin çıkış noktası olan nefis, kalbe, kalb de mürşid-i kamilin kalbine bağlanır. Dil damağa yapışık olarak ve kalbine cenab-ı hakkın ihsan-ı olan feyzin mürşidinin manevi kalblerinden kendi kalbine aktığı tahayyül edilerek[[5]] en az çeyrek saat durulur. Bu hallerde mürşidle diz dize durma en iyi şeklidir.

Sonra dil damağa tam yapışık olarak yalnız kalb ile (verilen miktar ne ise) tesbihle   lafza-i celal[[6]] kalbde zikredilir. Zikir anında masivadan hiçbirşey düşünülmemelidir. Eğer herhangi bir düçünce gelecek olursa zikri bırakıp 3-4 dakika daha rabıta yapıp sonra zikre devam edilir. Zikir bitince en az elli en çok beşyüz ihlas-ı şerif okunup dua yapılır. (A.D.)

 

            S.147.  Mürşid-i kamilde bir ruhaniyyet vardır ki, bütün hallerde müridden ayrılmaz. Hatta ihvanımızdan bazıları ruhaniyyeti mürşid üzerlerinde hazır ve kendilerine nazır olduğunu bildikleri için uykuda bile ayak uzatmazlar. Eğer mürid bu haleti görmezse görür gibi inansın. Çünkü bu inanç sebebiyle edeplendiği için görmüş olan mürid ile feyzde müsavi olur. Ruhaniyyeti mürşid, müridin ruhu çıkacağı ve şeytanın tasallutu[[7]] hazır olup şeytanı defeder. Ruhaniyyet-i mürşid kabir suali zamanında da müridin yanında hazır olarak münkürlerin[[8]] suali anında imdat ve tesliyet[[9]] edip, şeytan ondan kaçar. Çünkü zikrolunduğu gibi ruhaniyyette perde, madde ve zaman yoktur.

 

Sonunda Nakşiliğin ruhban sınıfı meziyetleriyle sayılır.

Nakşibendilerin "Silsile-i Sâdatı"

1.   Ebu Yezid-i (Bayezıd) Bestami

2.   Eb'ul-Hasan el-kharagâni

3.   Ebu Ali Fermadi

4.   Yusuf Hemedani

5.   Abdulhalıg-ı Gonjduwâni

6.   Arifi R'wegeri

7.   Mahmud-i İnjir fagnavi

8.   Aliyyi Ramiteni

9.   Muhammed Baba Semmasi

10. Emir Kulâl

11. Muhammed Bahâuddîn Buhâri

12. Akruddin Attar

13. Ya'gûb-i Çarkhi

14. Nasuriddin Ubeydullah-ı Ahyar

15. Gâdıy Muhammed Zahid Bedakhşi

16. Derviş Muhammed Semerkandi

17. Muhammed Khuwajegi-yi Emkeneği

18. Muhammed Bağıy-Billah

19. Ahmed Farugıy-i Serhindi

20. Muhammed Ma'sum Farugıy

21. Seyfeddin Farugıy

22. Nur Muhammed Bedevvani

23. Şemsuddin Habibullah Mirza Mazhar Can-ı Canan

24. Gulam Ali Abdullah-ı Dehlevi

25. Halid Bağdadî

26. Taha-yi Hakkari (Nehrili Seyyid Tâhâ)

27. Sibgatullah Arvasi (Kuşağı ve halifeleri)

28. Süleyman Hilmi Tunahan

 

İşte ben bir sene boyunca bu ruhban sınıfını kutsadım. Süleyman Hilmi Tunahan'ı hatırlayarak onun kalbinden bizim kalbe nur aktarıyorduk. Neticede resme taptığımı anlayarak bu tarikattan da tövbe eyledim.   DEVAMI>>>

[1] Mekasıdut-Talibiyn: Mehmet Raif Ef. Osmanlı yayın evi.

  Yazan: Mehmet Arif,  Takriz: Mehmet Emre, Osmanlı’dan sadeleştiren: Abdulkadir Dedeoğlu,

  Neşreden: Osmanlı yayınevi, 1973-1979

 

[2] Şeyhini rabıta edenler

[3] Tarikat yolunu takip edenin ölçüsü

[4] içine alan

[5] şeyhini hayalinde canlandırmak

[6] Allah lafzı

[7] sataştığı vakit

[8] melekler

[9] teselli

 
  Bugün 29 ziyaretçi bizimle..  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=