ANASAYFA

FORUM

UNUTULMAYANLAR

ZİYARETCİLER

AİLE

SERBEST KÜRSÜ

MEZHEP

İSLAMİ KONULAR

KLİP / MUZİK

RESİMLER


   
  FECR - Kur`an iklimine özlem..
  ANASAYFA
 
Image Hosted by ImageShack.us Kur'an'ı Anlama Platformu Meal Yarışması 2011
allah gif photo:  Allah.gif

Ondan başka ilah yoktur.

Kalpler o'nun kontrolündedir.

Herşeyi evirip çevirendir.

Herşeyi yaratandır.

O'ndan başka kuvvet yoktur.

Tüm varlıklar ona boyun eymiştir.

Herşeyi sarıp kuşatandır.

Kaderi belirleyendir.

Bütün işler sonunda ona varır.

Dilediğini yapandır.

Herşeye gücü yetendir.

İmtihan için dünya hayatını yaratandır.

Hayrıda şerride yaratandır.

Herşeye şahit olandır.

Herşeyi işiten ve görendir.

Herşeyin üzerinde gözetici ve koruyucudur.

Herşeyden haberi olandır.

Herşeyi yoktan yaratandır.

Gaybı bilendir.

Hiçbirşeye ihtiyacı olmayandır.

Her varlığın muhtaç olduğudur.

Bütün eksikliklerden uzaktır.

Doğurmamış doğurulmamıştır.

Mülkün tek sahibidir.

Herşeyin varisidir.

Göklerin yerin ve ikisi arasındaki- lerin sahibidir.

Herşeyi ölçüyle yaratandır.

Ulu yüce ve büyük olandır.

Daima diri olandır.

Şaşırmayan unutmayandır.

Secde edilendir.

Tesbih edilendir.

Hamd edilendir.

Övülmeye layık olandır.

İzzet ve Şerefin sahibidir Baki olandır.

Baki olandır

Daima üstün ve galip olandır.

En güzel isimlerin sahibidir.

En güzel vekildir.

Gerçek dost ve yardımcıdır.

Bütün Alemlerin sahibidir.

Çok adeletli olandır.

Çok bağışlayıcı olandır.

Merhametlilerin en merhametlisidir.

Hüküm ve hikmet sahibidir.

Hükmün tek sahibidir.

Lütuf sahibi olandır.

Tövbeleri kabul edendir.

Samimi duaya karşılık verendir.

İyiliğin karşılığını fazlasıyla verendir.

Şükrün karşılığını verendir.

İnsana herşeyi öğretendir.

Şifa verendir

Rızık verendir.

Güldüren ve ağlantandır.

Can veren alandır.

Ölüleri diriltendir.

Hesabı çabuk görendir.

Vaadi hak olandır.

Uyarıp korkutandır.

Hidayette olanı ve doğru yoldan sapanı en iyi bilendir

Dine yardım edene dünyada ve ahirette yardım edendir.


YENİ UFUKLAR
İnsan Allah`ın halifesi değildir !

Hz. İsa gelmeyecek !

Boşanırken iki şahit gereklidir, üçten dokuza boşsun demekle talak olmaz !

Kur`ana göre recm cezası uygulanamaz !

Allah (cc) sizin hakkınızda hüküm verdikten sonra Şefaatle kurtulma yoktur !

Her müslüman Allah`ın velisidir !

Şarlatanlar sizi kandırmasın, kimse gaybı bilmez !

Kabirde azab varmı – yokmu siz karar verin !

İslamda teokrasi yoktur !

Ölülerden yardım isteyen cahiller !

Kadınların şahitliğinde 4 mezhepde hatalı karar  vermişlerdir !

Adetli kadınlar oruç tutabilir !

Nurcuydum, dogruyu buldum, hurafeden hidayete !

Ahirette  mezhebinizden sorguya çekilmeyeceksiniz !

İmam-ı Azam ( en büyük imam) sadece Rasulullahtır !

Kadın ve erkek aynı “öz”den yaratılmıştır !

İslamda cariye yoktur, cariyelik cahiliyyenin değeridir !

İslam filozofu diye birşey yoktur !

Allah`ı (cc)  ne dünyada  nede ahirette görmek mümkündür !

Şii`lerin yanlışları ; Hz. Ali Ehl-i Beyt`ten değildir !

Şii`lerin yanlışları ; Takvalı her mümin imam olabilir, soy sop önemli değildir !

“Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” uydurması !

Marifetname`den inciler !


 

Necip Fazıl`ın bazı görüşlerine katılmam, işte nazirelerim !


Peygamberimiz Ramazan ayının dışında hiçbir ayı tam olarak oruçlu geçirmemiştir !

Kur`anı başka kaynaklara göre anlamaya çalışmak yanlıştır !

Şeytanın en büyük tuzağı : Peygamberi tanrılaştırmak !

 

ALLAH´IN DİNİ İSLAMDIR. İSLAM DİNİ Hz. ADEM İLE BAŞLAMIŞ VE BÜGÜNE KADAR GELMİŞTİR. ATAMIZ HZ.İBRAHİM`E DE DETAYLI BİR ŞEKİLDE ÖǦRETİLEN İSLAM`IN İBADET ŞEKİLLERİ, NAMAZ, ORUÇ, ZEKAT vb. ÖZÜNDE HİÇ DEǦİŞMEMİŞTİR.

ÖNCELERİ MÜSLÜMAN OLAN İNSANLAR ZAMANLA ALLAH´IN DİNİNDEN SAPARAK , HURAFELERE DALARAK, BİRDE ARALARINDAKİ KISKANÇLIKTAN DOLAYI YAHUDİLEŞMİŞLER VEYA HIRİSTİYANLAŞMIŞLARDIR.

ANCAK YERYÜZÜNDE HALA BU SAPMALARDAN AZ UZAK KALMIŞ; ANCAK İSLAM İLE DE ŞEREFLENEMEMİŞ INSANLARDA BULUNMAKTADIR.

Musevilerde abdest alɪp namaz kɪlɪyor…

İsrailoǧullarɪna gönderilen tüm elçiler aynɪ şeyleri tebliǧ etmişlerdi….

Vaktiyle biz, İsrailoğullarından: Yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz, ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve "İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin" diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz. (Bakara 83)

Biz de Musa ve kardeşine: Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın, namazlarınızı da dosdoğru kılın. (Ey Musa!) Müminleri müjdele! diye vahyettik. (Yunus 87)

Namaz , Zekat , Oruç İslam`ɪn hiç deǧişmeyen ibadetleridir…

Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. (Beyyine 4 -5)

Dediler ki: Ey Şuayb! Babalarımızın taptıklarını (putları), yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terketmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın! (Hud 87)

Musevi genç namaz kɪlɪyor..

Karam Musevileri namaz kɪlarken...

Tüm elçiler namazɪ emretti, kavmine öǧretti…

(Resulüm!) Kitap'ta İsmail'i de an. Gerçekten o, sözüne sadıktı, resul ve nebi idi.
Halkına namazı ve zekatı emrederdi; Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimse idi. (Meryem 54-55)

Zekeriyya mabedde durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler: Allah sana, kendisi tarafından gelen bir Kelime'yi tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler. (Al-i Imran 39)

Oysa Hz. İsa`nɪn ilk sözleride namaz ve zekat ile ilgiliydi…
Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi.
"Biz, dediler, beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz?"
Çocuk şöyle dedi:
"Ben, Allah'ın kuluyum. O, bana Kitab'ı verdi ve beni peygamber yaptı."
"Nerede olursam olayım, O beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti.
"Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı."
"Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün bana selam olsun." (Meryem 29– 33)

Kilisede namaz…

 
 
 
  Bugün 6 ziyaretçi bizimle..  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden